4 happy kids Bewust Onderwijs

Mevrouw Umans, gespecialiseerd in hooggevoeligheid en meer- hoog- anders begaafdheid, was een van de sprekers op de info-avond van IBBO Dolomiet op 25 november 2015. Haar verhaal kun je hieronder lezen:

‘Ik werk nu al een aantal jaren met kinderen die vastliepen op school. Ouders klopten bij mij aan voor hulp om ervoor te zorgen dat hun kinderen ofwel thuisonderwijs mochten krijgen ofwel een andere school konden gaan bezoeken. Wanneer ik met de kinderen aan de gang ging, merkte ik niets bijzonders, behalve dat het vaak gewoon heel leuke kinderen waren, met dromen en idealen voor hun eigen leven. Wanneer ik het heb over problemen, hadden de problemen bij de meesten enkele gemeenschappelijke kenmerken zoals:

• Te grote klassen
• Te weinig creativiteit mogelijk
• Te weinig eigen denken mogelijk
• Niveau verschillend van eigen kunnen
• Verkeerde omgeving voor hen
• Geen tot weinig eigenheid mogelijk
• Teveel moeten
• Teveel naar school
• Soms ook te weinig uitdaging

Het bovengenoemde lijstje kon nog verder aangevuld worden, maar het gaat nu om een paar voorbeelden. De groep kinderen die bij mij kwamen waren meestal hooggevoelige kinderen. Let wel, hooggevoeligheid is geen diagnose maar een eigenschap. Maar het bestaat wel. Het waren vooral deze kinderen die vastliepen, juist omdat zij gevoeliger waren voor prikkels en de grote druk van buitenaf. Dan hebben we nu nog niet meegenomen dat er zoiets bestaat als extra ontwikkelingspotentieel. Elaine Aron, zij is de grondlegster van hooggevoeligheid (1996) schreef over al die kwaliteiten die hooggevoelige mensen ook nog hebben. Behalve door het Landelijk informatiecentrum hooggevoeligheid (LiHSK) werd er weinig aandacht aan geschonken. Terwijl het juist zo belangrijk was om dit na te gaan en ik ontdekte een verband tussen de theorie van Dabrowski over extra ontwikkelingspotentieel en hooggevoeligheid en zag ook in de praktijk bevestigd dat hooggevoelige kinderen  vaker specifieke talenten hebben zoals:

• Een grotere behoefte aan willen weten, denk aan nieuwsgierigheid, intellectueel vermogen, onderzoekend vermogen, op ontdekkingstocht gaan).
• Creatief denkvermogen. Zij bedenken graag van alles. Allerlei oplossingen voor problemen, maar ook gewoon leuke dingen, zoals een karretje dat op een bijzondere manier kan rijden, of gekke spelletjes.
• Ze hebben een behoefte aan creatief zijn. Zoals het opschrijven van al die verhalen die ze in hun hoofd hebben zitten, of een schilderij of ander kunstwerk dat ze willen maken.
• Spiritualiteit. Voor deze groep is het essentieel. Zij hebben hier regelmatig ervaringen mee en kunnen energieën voelen of zien. Vaak willen ze hier ook meer over weten.

En kinderen willen leren. Zij hebben vaak dromen over wat zij willen worden zoals: Architect, kunstenaar, professor, zangeres, paardencoach, noem maar op.

De kinderen konden ook wel leren, maar de vorm van het onderwijs paste niet goed. Het was alsof de kinderen een te strakke jas aan moesten doen of een te kleine broek. Of dat zij een jurk moesten dragen die voor hen te saai was.

Sommige kinderen voelden als sterretjes, terwijl ze door een blokkenstoof geschoven moesten worden, denk je eens in wat een pijn het doet wanneer al de sterrenpuntjes worden weggevlakt.

Enkele jaren gelden kwam ik in contact met Indi Hondema, de oprichtster van Hartverwarmend Wijs en via Hartverwarmend Wijs Nijmegen, nu met IBBO. Hartverwarmend Wijs heeft de belangen van kinderen voorop staan. Destijds waren wij al een groep vrije denkers bij elkaar, met het hart op de juiste plaats voor kinderen. Wij zagen dat het niet klopte met hoe wij omgingen met onze kinderen in het bestaande onderwijssysteem. Overigens zijn het heus niet alleen de hooggevoelige kinderen die klachten krijg, alleen bij hen merk je het eerder…………

Ik wens voor alle kinderen zowel basisschool, middelbare school en vervolgopleiding, de kans om bewust onderwijs te volgen.
Zodat de kinderen gezamenlijk, wanneer zij eenmaal volwassen zijn, de maatschappij een nieuwe vorm kunnen geven. Een vorm van samenleven waarbij het geluk van de hele mensheid centraal staat.

Onderwijs dat gericht is op de mens
in plaats van het systeem
(denk aan het geluk wat een kind mag ervaren)

Onderwijs dat is gericht op overvloed
in plaats van op schaarste
(denk aan delen met elkaar)

Onderwijs dat gericht is op talenten en op kunnen
In plaats van op niet-kunnen
(denk aan (zelf)vertrouwen)

Onderwijs dat gericht is op de natuur
in plaats van op chemische industrie
(denk aan onze gezondheid en het behoud van de Aarde)’