Petitie: Kindgebonden Onderwijs Budget

IBBO Dolomiet vindt het belangrijk dat het (staats)geld dat voor ieder kind gereserveerd is voor onderwijs, ook naar de school gaat waar het kind op zit, ongeacht of het gaat om een particuliere of reguliere school. Als u dat ook vindt, dan kunt u onderstaande petitie tekenen op: http://petities.nl/petitie/kindgebonden-onderwijs-budget

 

PETITIE

Wij

Ouders, (leer/kwalificatieplichtige) kinderen, leerkrachten, docenten en sympathisanten,

constateren

Dat:
De behoefte bestaat te kunnen kiezen voor andere vormen dan bekostigd onderwijs;
Ouders en kinderen gebruik willen kunnen maken van de mogelijkheid van vrijheid van onderwijs zoals beschreven in artikel 23 van de Grondwet;
Belastinggeld, bedoeld voor alle leer/kwalificatieplichtige kinderen nu terugstroomt in de staatskas, als gekozen wordt voor ander dan regulier bekostigd onderwijs en dit voor ouders grote financiƫle consequenties heeft.

en verzoeken

Dat er een Kindgebonden Onderwijsbudget (KOB) komt voor alle kinderen die de leer/kwalificatieplichtige leeftijd hebben, maar kiezen voor andere vormen van educatie;
Het bedrag gelijk te stellen aan het bedrag dat beschikbaar is voor kinderen die bekostigd onderwijs volgen;
Dat ouders en kinderen de vrijheid krijgen om hiermee zelf passend onderwijs “in te kopen” in de vorm van bijv. docenten, instellingen, of andere vormen van onderwijs

 

Onderteken de petitie op deze site: http://petities.nl/petitie/kindgebonden-onderwijs-budget